Hudlæge 30 31 56 90 8000 Aarhus C

Hvis noget går galt

Home > Hvis noget går galt

Hos Marselisklinikken bestræber vi os på at give den bedst mulige behandling og står altid parat til at tage en samtale hvis der er noget i forløbet hos os, som ikke har været tilfredsstillende for dig som patient.
Skriv til mail@marselisklinikken hvis du ikke er tilfreds så indleder vi hurtigt en dialog og ser om vi ikke sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på situationen.


Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed i et behandlingsforløb, som medfører skade eller risiko for skade på patienten. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder link til information og rapporteringsformularen her.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning for skader opstået i forbindelse med behandling på sygehus. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Vi har som sundhedsprofessionelle pligt til at oplyse hvis vi mener en patient har fået en behandlingsskade eller lægemiddelskade. Vi hjælper gerne med at udfylde formularer. Få mere information på Patienterstatningens hjemmeside.

Patientklager

Hvis forløbet hos os ender med at du ønsker at klage over den faglige behandling, hjælper vi dig gerne med dette. Du kan også selv henvende dig til Styrelsen For Patientklager.